Lees meer over de beveiliging van uw pc Lees meer over veilige wachtwoorden Lees meer over het beveiligen van uw router  

Backup uw pc!

 

 

» Home
» STAPPENPLAN

» Waar zijn mijn bestanden?

» GRATIS programma's

» Colofon

 

Zoek zoek

WAAR ZIJN MIJN BESTANDEN IN WINDOWS XP?

Op deze pagina vindt u de standaard locaties van veel voorkomende gebruikersbestanden zoals e-mailbestanden, favorieten en adresboeken in Windows XP. Soms gaat het niet zozeer om bestanden als wel om instellingen die u op een speciale manier moet backuppen. Ook dat staat beschreven.

 

Klik en ga meteen naar:

Belangrijke tips vooraf!

Persoonlijke documenten

E-mailberichten

Mailaccounts

Berichtenregels

Adresboek

Favorieten

Inbelaccounts

Wachtwoorden en gebruikersnamen

Spamfilters

Microsoft Office instellingen

En de rest?
Belangrijke tips vooraf!

 
1 Hieronder wordt uitgegaan van de Nederlandstalige versie van Windows XP, tenzij anders vermeld staat.
2 Werk bij voorkeur met Windows Verkenner dat standaard onderdeel uitmaakt van Windows. Start Windows Verkenner via Start, Programma's, Bureau-accessoires of via de sneltoetscombinatie 'Windowstoets + E'
3 Zorg dat Windows Verkenner o.a. verborgen bestanden laat zien. Start Windows Verkenner, ga naar het menu Extra, kies Mapopties en klik daarna het tabblad Weergave. Verricht daar de volgende handelingen:

- zet een vinkje voor de optie De inhoud van systeemmappen weergeven
- haal het vinkje weg voor Extensies voor beklende bestandstypen verbergen
- klik op de optie Verborgen mappen en bestanden weergeven

Klik daarna op OK om het venster te sluiten en de aanpassingen in te laten gaan.

4 Hieronder wordt uitgegaan van een harde schijf met de letter C. Heeft u een harde schijf met een andere letter, vervang hieronder dan de letter C door die van uw eigen harde schijf, bijvoorbeeld D.
5 Maken er meerdere mensen gebruik van uw computer met ieder een eigen gebruikersaccount? Vul dan hieronder op de plaats waar "uw gebruikersnaam" staat steeds weer een andere gebruikersnaam in, zodat u van elke gebruiker op uw computer de bestanden en instellingen backupt.
6 De lijst bestanden en instellingen op deze pagina is natuurlijk NIET volledig. Ga ALTIJD goed na of u naast onderstaand overzicht nog andere bestanden of instellingen bij het maken van uw backup moet betrekken! Denk aan data in bijvoorbeeld de programmagroep zelf (C:\Program Files\"naam fabrikant of programma"). Zie ook onder En de rest?
7 In Windows XP zit de "Wizard bestanden en instellingen overzetten". U vindt deze wizard via Start, Programma’s, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, Wizard bestanden en instellingen overzetten. Deze wizard is echter vrij lastig in gebruik en zeker geen garantie dat u alles wat u hebben wilt ook echt backupt. Gebruik de wizard bij voorkeur als aanvulling op de backupmethoden die in het stappenplan geadviseerd worden.

Naar boven

Persoonlijke documenten

 

Stonden de gebruikersbestanden vroeger nog her en der over de harde schijf verspreid, sinds de intrede van Windows NT (vooral voor bedrijven) en Windows XP (ook voor consumenten) worden de meeste gebruikersbestanden standaard opgeslagen in de directory:

C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam"

 

Vul op de plaats waar "uw gebruikersnaam" staat uw eigen inlognaam in.

 

Als u via Windows Verkenner naar deze locatie op uw harde schijf gaat, ziet u meerdere mappen staan. Hieronder worden de belangrijkste mappen toegelicht:

 
» Application Data
  In deze map slaan veel programma's bepaalde instellingen op. Het heeft niet altijd zin om al deze instellingen te backuppen, maar het kan natuurlijk geen kwaad. Het is vooral handig als u programma's gebruikt met veel specifieke instellingen die u graag wilt kunnen terughalen als uw systeem opnieuw moet worden geïnstalleerd. LET WEL OP: de ruimte die deze map inneemt, kan al snel honderden megabytes groot zijn!
» Bureaublad
  In deze map zit alles wat ook op uw bureaublad te vinden is, zoals icoontjes, maar ook bijvoorbeeld documenten of installatiebestanden die u gedownload hebt en (tijdelijk) op het bureaublad hebt neergezet. Deze map dus altijd meenemen in uw backup!
» Cookies
  In deze map zitten kleine bestandjes die door websites op uw computer worden gezet. Soms bevatten deze bestandjes bepaalde door uzelf aangebrachte instellingen op een website, maar meestal bevatten cookies alleen maar gegevens die interessant zijn voor de maker van de betreffende website, bijvoorbeeld wanneer u de betreffende website voor het laatst bezocht heeft. U kunt deze bestandjes doorgaans missen als kiespijn en backuppen is daarom niet nodig.
» Favorieten
  Hierin bevinden zich de koppelingen (hyperlinks) naar uw favoriete websites. Neem ze altijd mee in uw backup. Zie ook Favorieten.
» Local Settings
  In deze map staan net als in de map Application Data instellingen van bepaalde programma's. Ook hierbij geldt dat het maken van een backup van deze map alleen nodig is als u weet dat in deze map instellingen staan die u zeker niet kwijt wilt raken. Een belangrijk voorbeeld van een submap in deze map Local Settings die WEL belangrijk is om mee te nemen in uw backup leest u hieronder onder E-mailberichten.
» Menu Start
  In deze map ziet u precies hetzelfde terug als wanneer u op de knop Start links onderin uw beeldscherm klikt: alle menu's en submenu's van uw Windows-computer. Backuppen van deze map Menu Start is niet nodig, tenzij u bijvoorbeeld wilt onthouden hoe u deze menu's heeft ingericht.
» Mijn documenten
  Deze map bevat doorgaans al uw persoonlijke documenten, foto's, films en muziek. Neem deze map daarom altijd mee in uw backup!
» Nethood
  In deze map ziet u koppelingen staan naar netwerklocaties die u eerder benaderd heeft. Backup hiervan is niet nodig.
» Onlangs geopend
  In deze map staan snelkoppelingen naar locaties (mappen en bestanden) die u onlangs op uw computer geopend heeft. Backup hiervan is niet nodig.
» SendTo
  Als u op een willekeurig bestand klikt met de rechter muisknop en u wijst de optie Kopiëren naar... aan dan ziet u daar enkele mogelijkheden staan waarnaar u het betreffende bestand direct kunt kopiëren. De mogelijkheden die u in dat lijstje ziet staan, worden doro Windows 'onthouden' in de map SendTo. Backup van deze standaard map is vanzelfsprekend niet nodig.
» Sjablonen
  U ziet in deze map enkele schijnbaar willekeurige sjablonen staan. U kunt ze doorgaans negeren. Uw eigen Office sjablonen staan ergens anders en backupt u op een andere manier. Zie Microsoft Office XP/2003 instellingen.
» UserData
  In deze map vindt u alleen tijdelijke bestanden. U hoeft deze map niet mee te nemen in uw backup.
» WINDOWS
  In deze map staat NIET de eigenlijke Windows-installatie! Soms is deze map zelfs leeg. U hoeft de map niet mee te nemen in uw backup.

Naar boven


E-mailberichten

 

Voor het backuppen van uw e-mailberichten is eind 2007 een (Engelstalig) programma verschenen dat u thuis gratis kunt gebruiken: MailStore Home. Het programma is eenvoudig in gebruik en kan e-mailberichten van vrijwel alle e-mailprogramma's backuppen. Zie verder onder Gratis programma's. Alleen als u liever handmatig uw berichten backupt, is het nodig onderstaande stappen te volgen.

 

Microsoft Outlook Express

Microsoft Outlook Express is een sterk vereenvoudigde versie van Microsoft Outlook. Dit e-mailprogramma gebruikt bestanden die eindigen op DBX. Standaard staan deze bestanden op de volgende locatie:

C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam"\Local Settings\Application Data\Identities\{...}\Microsoft\Outlook Express

Tip 1: treft u de DBX-bestanden hier niet aan of alleen oude DBX-bestanden (let op de datum van de bestanden!) dan kunt op de volgende manier nagaan waar de DBX-bestanden wel opgeslagen zijn. Open Outlook Express, klik op Extra, Opties, tabblad Onderhoud en klik op de knop Archiefmap. Hier ziet u de locatie staan waar uw DBX-bestanden worden opgeslagen.

 

Tip 2: in Outlook Express zit in het menu Bestand een optie Exporteren... Hiermee kunt u alleen berichten exporteren naar andere e-mailprogramma's van Microsoft. Deze functie is dus niet geschikt voor het maken van een backup!

 

Let op: in deze DBX-bestanden worden de e-mailaccounts NIET opgeslagen. Ook de berichtenregels worden hierin niet bewaard. Zie voor het backuppen van deze gegevens onder e-mailaccounts en berichtenregels.

 

 

Microsoft Outlook

Vrijwel alle gegevens binnen Microsoft Outlook worden standaard opgeslagen in een bestand dat eindigt op PST. Standaard staat dit bestand op de volgende locatie:

C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam"\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

 

Tip: u treft hier mogelijk meerdere PST-bestanden aan als u gebruik maakt van de autoarchieffunctie binnen Outlook. Kopieer in principe alle PST-bestanden. Ziet u geen enkel PST-bestand staan of alleen een oud bestand (let op de datum) dan kunt op de volgende manier nagaan waar het PST-bestand wel opgeslagen is. Open Outlook, klik op Extra, Opties, tabblad E-mailinstellingen en klik op de knop Gegevensbestanden. In Windows 98 en Windows ME vindt u het PST-bestand standaard onder C:\Windows\Application Data\Outlook.

 

Let op: in het PST-bestand worden de e-mailccounts NIET opgeslagen. Ook de berichtenregels worden hierin niet bewaard. Lees over het backuppen van deze gegevens onder e-mailaccounts en onder berichtenregels.

 

Let op: gebruikt u in Outlook de archieffunctie (menu Extra, Opties, tabblad Overige, knop Autoarchiveren) vergeet dan niet ook deze archiefbestanden te backuppen. Waar deze staan ziet u hier onder "Oude items verplaatsen naar".

 

Naar boven

Mailaccounts

 

Microsoft Outlook Express

Uw mailaccounts vindt u binnen Outlook Express via het menu Extra, Accounts, tabblad E-mail (heeft abonnementen bij nieuwsgroepen, kijk hier dan ook onder het tabblad Nieuws). Gebruik de knop Exporteren en backup deze gegevens naar uw backuplocatie.

 

Tip: deze bestanden worden geëxporteerd naar een bestand dat eindigt op IAF. Ben u bewust van het feit dat in dit IAF-bestand ook uw wachtwoord zit!

 

 

Microsoft Outlook

De gegevens van de mailaccounts worden niet opgeslagen in het PST-bestand, maar in het register van Windows. Het register is het heilige der heiligen van Windows. Elke fout die u maakt in het register kan fataal zijn en uw computer op slag onbruikbaar maken! Wees uiterst voorzichtig als u de moed heeft om het register te openen!

 

Algemeen advies: schrijf de gegevens van de mailaccounts op papier en bewaar het op een veilige plaats!

 

Bent u ervaren met het gebruik van de register editor van Windows, dan kunt u de mailaccounts ook backuppen door de volgende sleutel te exporteren naar uw backupmedium:

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\OMI Account Manager

 

Tip: exporteer de gegevens van de mailaccounts via de "Wizard bestanden en instellingen overzetten". U vindt deze in Windows XP via Start, Programma’s, Bureau-accessoires, Systeemwerkset.

 

 

Incredimail

In dit programma zitten enkele ingebouwde wizards om alle belangrijke data ergens als backup op te slaan.

Ga naar het menu Bestand, optie Gegevens en instellingen overbrengen, klik op Naar nieuwe computer overbrengen... Lees de melding, zodat u weet welke gegevens u wel en niet gaat backuppen. Druk daarna op de knop Doorgaan. Bepaal vervolgens naar welke plaats u de backup wilt bewaren.

 

Tip: meer informatie over het backuppen van bestanden en gegevens binnen Incredimail vindt u op de Engelstalige websites http://email.about.com/cs/incredimailtips/qt/et111002.htm en http://email.about.com/od/incredimailtips/qt/et_letterbackup.htm.

 

Naar boven

Berichtenregels

 

Microsoft Outlook Express

De berichtenregels worden opgeslagen in het register van Windows. Het register is het heilige der heiligen van Windows. Elke fout die u maakt in het register kan fataal zijn en uw computer op slag onbruikbaar maken! Wees uiterst voorzichtig als u de moed heeft om het register te openen!

 

Algemeen advies: schrijf de gegevens van de berichtenregels op papier en bewaar het op een veilige plaats. U kunt de berichtenregels ook exporteren via de "Wizard bestanden en instellingen overzetten". U vindt deze in Windows XP via Start, Programma’s, Bureau-accessoires, Systeemwerkset.

 

Bent u ervaren met het gebruik van de register editor van Windows, backup (lees: exporteer) dan de volgende sleutel:

HKEY_CURRENT_USER\Identities\{...}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Rules

Tip: bij het exporteren van de registersleutel HKEY_CURRENT_USER\Identities\{...}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Block Senders kunt u tevens de regels voor ongewenste e-mail backuppen.

 

 

Microsoft Outlook

De berichtenregels worden niet opgeslagen in het PST-bestand, maar in het register van Windows (HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\OMI Account Manager). Vanuit Outlook kunt u ze echter eenvoudig exporteren.

Ga naar het menu Extra en klik op Regels en waarschuwingen... klik in het venster dat verschijnt op de Opties. Klik vervolgens op de knop Regels exporteren...

 

 

Incredimail

In dit programma zitten enkele ingebouwde wizards om alle belangrijke data ergens als backup op te slaan. Op die manier kunt u ook de berichtenregels veiligstellen.

Ga naar het menu Bestand, optie Gegevens en instellingen overbrengen, klik op Naar nieuwe computer overbrengen... Lees de melding, zodat u weet welke gegevens u wel en niet gaat backuppen. Druk daarna op de knop Doorgaan. Bepaal vervolgens naar welke plaats u de backup gaat wegschrijven.

 

Tip: meer informatie over het backuppen van bestanden en gegevens binnen Incredimail vindt u op de Engelstalige websites http://email.about.com/cs/incredimailtips/qt/et111002.htm en http://email.about.com/od/incredimailtips/qt/et_letterbackup.htm.

 

Naar boven

Adresboek

 

 

Microsoft Outlook Express

Dit e-mailprogramma gebruikt het Windows-adresboek. Dit is een bestand dat eindigt op WAB. Standaard staat dit bestand op de volgende locatie:

C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam"\Application Data\Microsoft\Address Book

Tip: in Windows 98 en Windows ME vindt u het adresboek via C:\Windows\Application Data\Microsoft\Address Book.

 

 

Microsoft Outlook

Veel gegevens binnen MS Outlook worden standaard opgeslagen in een bestand dat eindigt op PST. Daarin staan ook de Contactpersonen opgeslagen. Zie voor de plaats van het PST-bestand hierboven onder E-mail.

 

 

Incredimail

In dit programma zitten enkele ingebouwde wizards om alle belangrijke data ergens als backup op te slaan. Voor het adresboek gaat u naar het menu Bestand, optie Exporteren en vervolgens klikt u op Contacten... Bepaal vervolgens op welke plaats u de backup gaat maken.

 

Naar boven

Favorieten

 

 

Microsoft Explorer

Uw favorieten worden standaard bewaard op de volgende locatie:

C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam"\Favorieten

 

 

 

Mozilla Firefox

De favorieten in Firefox worden Bladwijzers genoemd. U kunt ze eenvoudig exporteren: ga naar het menu Bladwijzers en klik op de optie Bladwijzers beheren. Ga in het venster dat opent naar Bestand en klik op Exporteren. Bepaal de locatie van uw backup en klik op Opslaan.

 

 

Netscape

De favorieten van Netscape kunnen op dezelfde manier elders opgeslagen worden als meteen hierboven onder Mozilla Firefox beschreven staat.

 

Naar boven

Inbelaccounts (inbelverbindingen)

 

Uw inbelgegevens (o.a. telefoonnummer, gebruikersnaam en eventuele DNS-nummers) worden opgeslagen in de volgende map:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk

 


Tip: in Windows 98 en Windows ME worden deze gegevens opgeslagen in het register in de sleutel HKEY_CURRENT_USER\RemoteAccess. Het register is het heilige der heiligen van Windows. Elke fout die u maakt in het register kan fataal zijn en uw computer op slag onbruikbaar maken! Wees uiterst voorzichtig als u de moed heeft om het register te openen! Algemeen adviseer ik de gegevens van de mailaccounts op papier op te schrijven en op een veilige plaats te bewaren!

 

Naar boven

 

Wachtwoorden en gebruikersnamen

 

 

Wachtwoorden

Schrijf in principe nooit uw wachtwoorden op! Noteer ze ook niet in een Word-bestand of iets dergelijks. Immers, als uw computer gestolen wordt of iemand krijgt via spyware toegang tot uw computer dan liggen ook uw wachtwoorden 'op straat'.

 

Soms worden bij het backuppen van op deze pagina genoemde bestanden en/of instellingen ook wachtwoorden meegenomen. Ben u er dus van bewust dat uw backups zorgvuldig bewaard moeten worden!

 

Over het kiezen van veilige wachtwoorden en het onthouden ervan kunt u lezen op veiligwachtwoord.uwpc.info.

 

 

Gebruikersnamen

Zorg dat u uw diverse gebruikersnamen onthoudt. Opschrijven kan ook, maar NOOIT in combinatie met de bijbehorende wachtwoorden! Gebruikersnamen gebruikt u meer dan u denkt, bijvoorbeeld bij MSN Messenger, ICQ, Skype en internetbankieren, maar ook bij veel websites waarbij u moet inloggen.

 

Tip: de meeste internetbrowsers kunnen uw gebruikersnamen onthouden, maar daar heeft u niets meer aan als uw (besturings)systeem verloren is gegaan.

 

Naar boven

Spamfilters

Gebruikt u een spamfilter zoals Spamihilator? De meeste spamfilters bieden een optie om de instellingen en aangeleerde regels te backuppen. Bij het genoemde Spamihilator gaat dat via Settings, General settings, Backup your settings.

 

Naar boven

Microsoft Office XP/2003 instellingen

Het is vrijwel zeker dat u de programma's van Microsoft Office (bijvoorbeeld Word en Excel) zo hebt ingesteld dat u er prettig mee werkt. Al met al zijn dat heel wat instellingen. Gelukkig kunt u deze instellingen in één keer kopiëren naar uw backuplocatie met behulp van de Microsoft Office 2003-wizard Mijn instellingen opslaan. Dat doet u als volgt:

Sluit alle actieve Office-programma's af, ga naar Start, Programma's, Microsoft Office-hulpprogramma's en klik op Microsoft Office 2003-wizard Mijn instellingen opslaan. Volg de instructies.

Op deze manier slaat u de volgende instellingen op:

 

» aangepaste werkbalken
» aangepaste menu's
» instellingen in het dialoogvenster Opties (dat u opent via het menu Extra)
» standaardlocatie van uw sjablonen, bestanden en illustraties
» standaardbestandsindeling voor het opslaan van bestanden
» autoCorrectie-instellingen
» aangepaste woordenlijsten
» aangepaste Office Werkbalk
» sjablonen

 

 

Let op: uw Office-instellingen voor spraakherkenning worden niet opgeslagen.

 

Naar boven

En de rest?

 

Bovenstaande lijst bestanden en instellingen is natuurlijk niet volledig. Ga altijd goed na of u nog andere bestanden of instellingen bij het maken van uw backup moet betrekken!

 

Denk met name aan data in bijvoorbeeld de programmagroep (C:\Program Files\"naam fabrikant of programma"). Hieronder vindt u een lijst met enkele voorbeelden van programma's die de neiging hebben hun data in een wat minder logische map op te slaan. Gebruik de voorbeelden om met name de map C:\Program Files, de map C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam" en C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam"\Application Data na te slaan op data die u niet kunt missen bij problemen met uw computer. Vergeet ook niet in de 'root' van uw harde schijf te kijken, ofwel alle mappen meteen onder C:\.

 

Enkele willekeurige voorbeelden:
 
» Belastingdienst
  C:\Bdienst
  Tot op enkele jaren geleden werden de programma's van uw digitale aangifte in deze map geïnstalleerd. In deze map zijn naast de programmabestanden meestal ook uw aangiften opgeslagen. Sinds enkele jaren kunnen (delen van) uw aangiftes ook staan in C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam"\Mijn documenten\Belastingdienst.
» WS_ftp
  C:\Program Files\Ws_ftp\WS_FTP.ini
» SmartFTP
  C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam"\Application Data\SmartFTP
» Google Earth
  C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam"\Application Data\Google\GoogleEarth
» Adobe Creative Suite
  C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam"\Adobe backups
C:\Documents and Settings\"uw gebruikersnaam"\Adobe data
» Smart Label Printer software van Seiko
  C:\Program Files\Seiko Instruments USA Inc

Naar boven

Handiger met register editor
De register editor in Windows kent een aantal functies die het snel zoeken en vinden van sleutels vergemakkelijkt. Het navigeren door de enorme boom sleutels en waarden gaat heel gemakkelijk met de pijltjestoetsen op het toetsenbord. Pijltje naar rechts opent de sleutel één niveau dieper, pijltje naar links sluit juist de sleutel en zet de selectie een niveau hoger. De pijltjestoetsen voor hoger en lager maken het navigeren binnen een deel van het register juist weer gemakkelijker. Wilt u snel naar een andere sleutel, begin dan de naam van dat onderdeel in te toetsen. Dit werkt alleen als het betreffende onderdeel al geopend is. Selecteer bijvoorbeeld HKEY_CLASSES_ROOT en typ MAKECAB en u bent snel bij die sleutel. U moet wel een beetje doortypen. Gaat u te langzaam, dan denkt de register editor dat u telkens op zoek bent naar iets dat begint met de letter die u daarvoor hebt ingetypt.
Bron: Computertotaal.nl

 

 

 

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 09-01-2012 om 19:34 uur